Entreprenør

Vores opgaver spænder vidt; lige fra belægninger i industrien, private haver til anlægsarbejde ved kirker

En stor del af de vores jord- og anlægsarbejder vi har udført er udført forbindelse med murer- eller kloakentrepriser.

Men vi udfører også jord- og anlægsarbejder som særskilte entrepriser

Opgaverne omfatter

  • Udgravninger og jordflytning
  • Belægningsarealer
  • Natursten og diger
  • Støttemure i terræn
  • Oprensning af jordforurening
  • Oprensning af søer og naturgenopretning
  • Jordvarmeanlæg
Del siden: