Kloak

Som autoriseret kloakmester udfører vi kloakundersøgelser, udbedring af kloakskader, nye anlæg, projektering, rådgivning m.v.

 

Kloakundersøgelse

Ofte bliver vores kunder først opmærksomme på at noget er galt, når afløbet stopper. For at stille en diagnose på et afløbsproblem kan det være nødvendigt at indlede med en kloakundersøgelse. Kloakundersøgelsen afdækker problemets omfang og medvirker til at udbedringen af en skade kan udføres på den helt rigtige og mest effektive måde.

En kloakundersøgelse kan omfatte følgende

Rensning, spuling, slamsugning
Er afløbet tilstoppet er det nødvendigt at rense afløbet før det kan undersøges nærmere med kloak-TV

Kloak-TV (TV-inspektion)
Afløbssystemet kan med et kloak-kamera TV-inspiceres. Fejl og skader dokumenteres ved optagelse af video. Vi rapporterer i filformater, som kan bruges af private, forsikringsselskaber, kommuner og virksomheder.

Pejling og opmåling
Afløbsledningerne pejles med præcis placering i terrænet eller under gulve i forbindelse med en kloakundersøgelse. Den præcise placering af afløbsledninger og brønde indtegnes på en skitsetegning og dybder indmåles.

Røgprøvning
Utætheder på afløbsledninger under gulve kan ofte give lugtproblemer. Trykprøvning er en effektiv måde at konstatere skader på.  

Se udvalgte kundeopgaver:

Resenbro Skole

Renovering og ombygning af Resenbro Skole, Silkeborg

Læs mere

Udbedring af kloakskader

Vi har specialiseret os i udbedring af skader på afløbsledninger med NO-DIG-metoden. NO-DIG er betegnelse for opgravningsfri ledningsrenovering.

Strømpeforing
Ved strømpeforing kan den eksisterende afløbsledning fores indvendig med en epoxy/harpiks-imprægneret fiberarmeret strømpe. Strømpeforingen udføres fra en eksisterende brønd. Der er ingen eller minimal opgravning. Grenrør kan genåbnes uden opgravning og retningsændringer på ledningen fores uden problemer.

Cracking
En ideel metode til udskiftning af afløbsledninger over lange strækninger. Cracking udføres ved at eksisterende afløbsledning knuses. I samme arbejdsgang trækkes og/eller presses en ny afløbsledning igennem, hvor den gamle afløbsledning tidligere lå. Der er minimal opgravning ved start af cracking. Kan udføres over store afstande og kan bruges til at øge ledningsdimensionen i forhold til eksisterende afløbsledning. 

Rotter 
Har du rotter på uanmeldt besøg, kan det være et tegn på at der er sket brud på kloaknettet, og at reparation er nødvendig. Du bør derfor hurtigst muligt kontakte en autoriseret kloakmester, ligesom du også har pligt til at informere din kommune.

For at lokalisere bruddet, foretager vi typisk en røgprøve af afløbssystemet, eventuelt suppleret af kloak-tv.

Det er vigtigt, at defekte installationer repareres, så snart skaden er opdaget. Kun afløbssystemer uden fejl og skader kan sikre mod rotter. Det er tilladt selv at opstille smækfælder. Det er udelukkende den kommunale rottebekæmper, der må udlægge gift. Få råd og vejledning omkring anmeldelse til dit forsikringsselskab. Generelle spørgsmål om rottebekæmpelse rettes til den enkelte kommune eller Miljøstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse.

» 20 typiske fejl i kloaksystemet

Nye anlæg

Kommunale myndigheder har i disse år særlig fokus på at forbedre rensningen af spildevandsanlæg i det åbne land. Vi leverer forskellige former for spildevandsanlæg til nedsivning;

  • Traditionel tryknedsivning af spildevand i sivearealer eller højbed
  • Rensningsanlæg og minirensningsanlæg til husstande
  • Sandfilteranlæg
  • Rodzoneanlæg
  • Pileanlæg
Se udvalgte eksempler på forskellige opgaver:

Per-B. Silkeborg

Nyt Bilhus Per-B. Silkeborg

Læs mere

Del siden: